مبانی HTML

مثال پایه ای از HTML

اگر در این مثال ها تگ جدیدی وجود دارد، نگران نشوید، در ادامه این راهنما تمامی تگ های HTML معرفی خواهد شد.

سندهای HTML

تمامی اسناد HTML بایستی با اعلان نوع سند شروع شود: < !DOCTYPE html >.

خود سند HTML با تگ شروعی < html > شروع شده و به تگ پایانی < html /> خاتمه می یابد.

بخش قابل رویت سند HTML که کاربران مشاهده می کنند، بین تگ های <body> و <body/> قرار می گیرد.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

تیترها در سند HTML

تیترهای HTML با تگ های < h1 > تا < h6 > مشخص می شوند. تگ < h1 > مهمترین تیتر یک سند را مشخص می کند و بقیه تیترها به ترتیب اهمیت و ساختار سند شماره گذاری می شوند. تیتری که کمترین اهمیت را دارد در این ساختار با < h6 > مشخص می شود. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>
</body>
</html>

پاراگراف ها در HTML

پاراگراف ها در HTML توسط تگ < p > مشخص می شود. در مجموع متن ساده یک سند با این تگ مشخص می شود و به ساختار و انتخاب برنامه نویس بستگی دارد که پاراگراف شامل چند کلمه یا چند خط متن یا محتوای دیگر باشد. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
</body>
</html>

لینک ها در HTML

لینک ها در HTML با تگ < a > مشخص می شوند. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<a href="https://easy.parastar.info">This is a Palexa link</a>
</body>
</html>

مقصد لینک در HTML توسط خصیصه href تگ مشخص می شود. خصیصه ها برای مشخص کردن اطلاعات بیشتر در مورد عناصر HTML استفاده می شوند.

تصاویر در HTML

تصاویر در HTML توسط تگ < img > مشخص می شوند. فایل منبع (src)، متن جایگزین (alt) و ارتفاع و عرض به صورت خصیصه بیان می شوند. مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<img src="/Palexa.jpg" alt="Palexa Blog Logo" width="104" height="142">
</body>
</html>

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.