عناصر HTML

یک عنصر HTML معمولا از یک تگ شروعی <> و یک تگ پایانی <> تشکیل شده است و محتوای عنصر بین این دو تگ قرار می گیرد:

<tagname>محتوای تگ اینجا درج می شود<tagname/>

یک عنصر HTML شامل همه چیزهایی است که از تگ شروعی تا تگ پایانی وجود دارد:

<p>اولین پاراگراف من.<p/>

تگ شروع

محتوای عنصر

تگ پایانی

<h1>

اولین تیتر من

<h1/>

<p>

اولین پاراگراف من

<p/>

<br>

 

 

عناصر HTML که محتوا ندارند را عناصر تهی () می نامند. عناصر تهی تگ پایانی ندارند از قبیل عنصر <br> (که نشانگر شکست خط است).

عناصر HTML تو در تو (Nested HTML Elements)

عناصر HTML ممکن است به صورت تودرتو باشند یعنی یک عنصر خود حاوی چند عنصر دیگر باشد.

تمامی سندهای HTML از عناصر HTML تودرتو تشکیل شده اند. مثال زیر از چهار عنصر HTML تشکیل شده است:

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

تشریح مثال:

عنصر <html> کل سند را تعریف می کند.

یک سند HTML با تگ شروعی <html> آغاز و با تگ پایانی <html/> خاتمه می یابد.

محتوای این عنصر سایر عناصر HTML می باشند (عنصر <body>).

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

عنصر <body> بدنه سند HTML را تعریف می کند.

بدنه سند HTML با یک تگ شروعی <body> آغاز شده و با یک تگ پایانی <body/> خاتمه می یابد.

محتوای این عنصر خود دو عنصر HTML دیگر است (<h1> و <p>).

<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>

عنصر <h1> تیتر سند را تعریف می کند.

این عنصر یا تگ شروعی <h1> آغاز و با تگ پایانی <h1/> خاتمه می یابد. محتوای این عنصر عبارتست از: My First Heading.

<h1>My First Heading</h1>

عنصر <p> یک پاراگراف را تعریف می کند.

عنصر پاراگراف با تگ شروعی <p> آغاز و با تگ پایانی <p/> خاتمه می یابد.

محتوای این عنصر عبارتست از: My first paragraph.

<p>My first paragraph.</p>

تگ پایانی را نباید فراموش کرد

بعضی از عناصر HTML صحیح نمایش می یابند حتی اگر تگ پایانی آنها را فراموش کنیم. مثال:

<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>

مثال فوق در تمامی مرورگرها درست نمایش می یابد زیرا تگ پایانی اختیاری محسوب می شود.

اما هرگز بر این مسئله تکیه نکنید. فراموش کردن تگ پایانی ممکن است نتیجه غیر منتظره ای داشته باشد یا موجب خطا شود. به عنوان استاندارد عملکرد برتر همیشه تگ شروعی را به یک تگ پایانی ختم کنید.

عناصر تهی HTML

عناصر HTML که محتوایی ندارند را عناصر تهی (empty elements) می نامند. یک نمونه از عنصر تهی <br> است که تگ پایانی ندارد (تگ <br> برای رفتن به خط بعدی استفاده می شود).

عناصر تهی را نیز می توان در درون خودشان بست مثل </br>

در نسخه HTML5 نیازی به بستن عناصر تهی نیست. اما اگر می خواهید قواعد اعتباربخشی دقیقی داشته باشید، یا اگر می خواهید سند شما توسط کمپایلرهای (parsers) XML قابل خواندن باشد، بایستی تمامی عناصر HTML را به طور صحیح ببندید.

استفاده از تگ های حروف کوچک

تگ های HTML نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیستند: تگ <H1> با تگ <h1> برابر است.

در استاندارد HTML5 نوشتن تگ ها با حروف کوچک الزامی نشده است، اما W3C توصیه کرده است که تگ ها همگی به حروف کوچک نوشته شوند. همچنین برای انواع سند اکیدتر مثل XHTML نگارش تگ ها با حروف کوچک الزامی است. استاندارد عملکرد برتر نیز نوشتن تگ های HTML به حروف کوچک را توصیه کرده است. در پلکسا نیز تمامی تگ ها به حروف کوچک نوشته می شوند.

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.