پاراگراف های HTML

عنصر یا تگ تعریف یک پاراگراف در زبان HTML تگ <p> می باشد. مثال:

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

توجه: مرورگر بطور خودکار مقدار فضای خالی (حاشیه) قبل و بعد از پاراگراف ها قرار می دهد.

نمایش یافتن سند HTML

هرگز نمی توان از شیوه نمایش یافتن یک سند HTML اطمینان حاصل کرد. از آنجایی که عرض صفحه نمایشگرهای مورد استفاده امروزی بسیار متغیر و متنوع است، بعضی مواقع سایز پنجره مرورگر تغییر داده می شود و مانند اینها. در نتیجه در نمایشگرهای مختلف مثل کامپیوتر، تبلت، موبایل، صفحه خوان، نمایشگرهای وایداسکرین و با توجه به سایز و نوع مرورگر مورد استفاده مخاطب، نمایش سند HTML می تواند متفاوت باشد.

در زبان HTML نمی توان خروجی سند را با تبعیه فضای خالی بیشتر یا خطوط بیشتر در کد HTML، تغییر داد.

مرورگر هر گونه فضای خالی و زیادی و خط های زیادی را در زمان نمایش سند حذف می کند. مثال:

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains         a lot of spaces
in the source         code,
but the        browser
ignores it.
</p>

کد فوق در سند HTML از 15 خط کد و مقداری زیادی فاصله و یک خط خالی تشکیل شده است. اما مرورگر کلیه فاصله ها و خطوط اضافه را حذف کرده و خروجی کد بالا فقط دو خط متن خواهد بود.

تگ پایانی را هرگز فراموش نکنید

درست است که بیشتر مرورگرها سند HTML را صحیح نمایش می دهند حتی اگر تگ پایانی را فراموش کنید. مثل کد زیر:

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.

این کد در بیشتر مرورگرها به صورت دو خط متن نمایش داده می شود. اما هرگز به این شیوه کدنویسی عادت نکنید. استاندارد عملکرد برتر توسعه وب درج کامل کلیه تگ ها را الزامی می داند.

توجه: فراموش کردن درج تگ پایانی ممکن است موجب نتیجه ناخواسته یا خطا در حین نمایش سند HTML شود.

شروع خط در HTML

در زبان HTML شروع خط بعدی (line break) توسط عنصر <br> تعیین می شود. اگر می خواهید به خط بعدی بروید (خط جدید) بدون اینکه پاراگراف جدیدی را شروع کنید، از تگ <br/> استفاده کنید. بدین ترتیب مرورگر بین خط جدید و خط قبلی فضای خالی و فاصله در نظر نمی گیرد. مثال:

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>

کد فوق به صورت یک متن سه خطی و بدون فضای خالی نمایش داده می شود.

تگ <br> یک تگ تهی است، بدین معنی که دارای تگ پایانی مجزا نیست. بنابراین بهتر است با تگ پایانی سر خود به صورت <br/> نوشته شود.

مشکل کدنویسی شعر در HTML

اگر متن شعر خود را به صورت معمول HTML کدنویسی کند، کل شعر در یک خط نمایش داده می شود. مثال:

<p>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.

  Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>

عنصر <pre> در HTML

عنصر یا تگ <pre> در HTML برای تعریف یک متن از قبل قالب بندی شده استفاده می شود.

متنی که بین تگ های عنصر  قرار می گیرد دارای فونت با فاصله حروف ثابت بوده و هم فاصله ها و شروع خط های جدید را حفظ می کند. این تگ محتوای خود را به همان شکلی که درج می شود، نمایش می دهد. مثال:

<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.

  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

خروجی کد فوق دقیقا به همین شکل در چهار خط متن یک خط در میان نمایش داده می شود.

مرجع تگ HTML

مرجع تگ پلکسا حاوی اطلاعات بیشتر در مورد عناصر HTML و خصیصه های آنها است.

تگ

شرح

<p>

برای تعریف پاراگراف استفاده می شود

<br>

برای شروع خط بعدی استفاده می شود

<pre>

برای تعریف متن از قبل قالب بندی شده استفاده می شود

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.