خروجی جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت دارای توابع پیش فرض (built-in) برای پرینت یا نمایش خروجی نیست. خروجی جاوا اسکریپت به طرق زیر قابل نمایش است:

دانلود کتاب روش هوشمند فراگیری جاواسکریپت ECMAScript

  • - نوشتن خروجی در یک کادر اخباری یا alert box با استفاده از تابع () window.alert
  • - نمایش خروجی در یک سند html با استفاده از تابع () document.write
  • - نوشتن خروجی در یک عنصر html با استفاده از تابع innerHTML
  • - نوشتن خروجی در کنسول جستجوگر با استفاده از () console.log

استفاده از () window.alert

می توان خروجی جاوا اسکریپت را به صورت یک دیالوگ اخباری نمایش داد. مثال:

windows altert

استفاده از () document.write

زمانی که می خواهیم کد جاوا اسکریپت را تست کنیم، بهتر است از این تابع استفاده کنیم. مثال

توجه: استفاده از () document.write در سند html که به طور کامل بارگذاری شده است، موجب می شود که تمامی محتوای html موجود در صفحه حذف شود. مثال:

document write

استفاده از روش innerHTML

برای دستیابی به یک عنصر html، می توان از متد (document. getElementById (id جاوا اسکریپت استفاده کرد. خصیصه id مشخص می کند که کدام عنصر html مد نظر است. خصیصه innerHTML محتوای html را مشخص می کند. مثال:

innerHTML

اکثر مواقع برای نمایش داده در html، مقدار را در یک خصیصه innerHTML ست می کنیم.

استفاده از تابع () console.log

برای نمایش خروجی کد جاوا اسکریپت، می توان از کنسول برنامه جستجوگر استفاده کرد. این کنسول با زدن دکمه F12 صفحه کلید فعال می شود. مثال:

console log