انواع داده PHP 5

متغیرها می توانند انواع داده را ذخیره کنند و انواع داده می توانند کارهای مختلفی انجام دهند. زبان اسکریپت نویسی PHP از انواع داده (data type) زیر پشتیبانی می کند:

 • رشته
 • عدد صحیح
 • عدد اعشاری
 • مقدار بولی
 • آرایه
 • شی
 • نول
 • منبع

رشته در PHP

یک رشته توالی از حروف است مثل “رشته ها در پی اچ پی” یا “!Hello world”.
یک رشته می تواند هر متنی در داخل گیومه باشد. می توان از علامت نقل قول یا گیومه جفت (“”) یا تکی (”) استفاده کرد. مثال:

رشته ها در پی اچ پی

عدد صحیح در PHP

نوع داده عدد صحیح (integer) شامل عدد بدون اعشاری بین 2,147,483,648- تا 2,147,483,647 است. اعداد صحیح در PHP از قواعد زیر تبعیت می کنند:

 • یک عدد صحیح بایستی حداقل از یک رقم تشکیل شده باشد
 • عدد صحیح نباید اعشار داشته باشد
 • عدد صحیح می تواند مثبت یا منفی باشد
 • عدد صحیح را در PHP می توان در سه قالب بیان کرد: مبنای ده (decimal)، مبنای 16 (hexadecimal) با پیشوند ثابت 0x یا مبنای 8 با پیشوند ثابت 0 (octal)

در مثال زیر متغیر x$ یک عدد صحیح است. تابع ()var_dump در PHP نوع داده و مقدار آن را بر می گرداند.
اجرای مثال فوق دارای خروجی (int(5985 است. تابع () var_dump نوع متغیر که عدد صحیح (int) است و مقدار آن یعنی 5985 را بر می گرداند.

عدد صحیح در پی اچ پی

عدد اعشاری در PHP

عدد اعشاری (float) یا عدد با نقطه اعشاری که عدد دوبل (double) هم نامیده می شود، عددی است که دارای نقطه اعشار دسیمال یا عددی به شکل نمایی (exponential) است.
در مثال زیر x$ یک متغیر از نوع اعشاری است. تابع () var_dump در PHP نوع داده و مقدار آن را بر می گرداند.

عدد اعشاری در پی اچ پی

نوع داده بولی در PHP

یک مقدار بولی (Boolean) دو حالت ممکن را بخود می گیرد: صحیح (TRUE) یا غلط (FALSE)

$x = true;
$y = false;

اغلب از نوع داده بولی برای تست شرط استفاده می شود. در بخش های بعدی این راهنما به شروط پرداخته خواهد شد.

نوع داده آرایه در PHP

آرایه (Array) چندین مقدار را در یک متغیر ذخیره می کند. در مثال زیر cars$ یک آرایه است. تابع () var_dump در PHP نوع داده و مقدار آن را بر می گرداند:

نوع داده آرایه در پی اچ پی

در فصول بعد آرایه ها بیشتر بحث خواهند شد.

نوع داده شی در PHP

یک شی (Object) نوع داده ای است که داده ها و اطلاعات مربوط به طریقه پردازش این داده ها را در خود ذخیره می کند. در PHP شی بایستی بطور صریح (explicitly) اعلان شود.
ابتدا بایستی کلاس شی مورد نظر را اعلان کنیم. برای اینکار از کلمه کلیدی class استفاده می شود. سپس شی را اعلان کنیم. کلاس ساختاری است که خصیصه ها و متدها را در خود جای می دهد.

نوع داده شی در پی اچ پی

نوع داده شی در ادامه این راهنما بحث می شود.

مقدار NULL در PHP

مقدار NULL یک نوع داده خاص است که تنها یک مقدار را بخود می گیرد: NULL
متغیری از نوع داده NULL متغیری است که مقداری به آن تخصیص داده نشده است.
نکته: اگر متغیری بدون مقدار ایجاد شود، بطور خودکار به مقدار NULL ست می شود. می توان متغیرهای دارای مقدار را با تخصیص دادن NULL به آنها تخلیه کرد:

نوع داده نول در پی اچ پی

نوع داده منبع در PHP

نوع داده خاص منبع (Resource) یک نوع داده حقیقی نیست. این نوع مرجع به توابع و منابع خارج از PHP را ذخیره می کند. یکی از نمونه های رایج استفاده از نوع داده منبع، فراخوانی بانک اطلاعاتی است. این یک نوع داده پیشرفته است و در بخش آموزش PHP پیشرفته بحث خواهد شد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا