دستور if…else…elseif در PHP 5

عبارات شرطی در PHP برای انجام عملیات مختلف بر اساس شروط مختلف استفاده می شوند.

دستورات شرطی PHP

وقتی کد می نویسیم، می خواهیم برای وقوع شرط های مختلف، اقدامات مختلفی انجام دهیم. در این زمان می توان از عبارات شرطی در کد خود استفاده کرد.

در زبان PHP عبارات شرطی زیر وجود دارد:

  • عبارت if – قطعه کد را در صورت صحیح بودن یک شرط اجرا می کند.
  • عبارت if … else – قطعه کد را در صورت صحیح بودن شرط اجرا می کند و در صورت صحیح نبودن شرط قطعه کد دیگری را اجرا می کند
  • عبارت if….elseif…else – کدهای مختلفی را برای دو یا چند شرط مختلف اجرا می کند
  • عبارت switch – یکی از قطعه کدها را برای اجرا انتخاب می کند.

عبارت if در PHP

دستور if قطعه کد را در صورت صحیح بودن یک شرط اجرا می کند. این دستور بصورت زیر نوشته می شود:

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
}

در مثال زیر خروجی اجرای کد عبارت “Have a good day!” خواهد بود، اگر زمان جاری (HOUR) کمتر از 20 باشد:

دستورات شرطی در پی اچ پی

دستور if…else در PHP

دستور if…else قطعه کد را در صورتی اجرا می کند شرط دستور if صحیح باشد، در غیر اینصورت قطعه کد بعد از else را اجرا می کند.

if (condition) {
code to be executed if condition is true;
} else {
code to be executed if condition is false;
}

در مثال زیر خروجی اجرای کد عبارت “Have a good day!” خواهد بود، به شرط آنکه زمان جاری کامپیوتر کمتر از 20 باشد، در غیر اینصورت عبارت “Have a good night!” نمایش می یابد:

دستورات شرطی در پی اچ پی

دستور if…elseif….else در PHP

دستور if…elseif….else کدهای مختلفی را برای بیشتر از دو شرط اجرا می کند. این دستور به قالب زیر نوشته می شود:

if (condition) {
code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
code to be executed if this condition is true;
} else {
code to be executed if all conditions are false;
}

در مثال زیر خروجی “Have a good morning!” خواهد بود اگر زمان جاری کمتر از 10 باشد، اگر زمان جاری کمتر از 20 باشد، خروجی “Have a good day!” خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی “Have a good night!” خواهد بود:

دستورات شرطی در پی اچ پی

دستور switch در PHP

این دستور در یک مطلب جداگانه بحث خواهد شد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا