حلقه های while در PHP 5

حلقه های while قطعه کد را تا زمانیکه شرط خاصی صحیح باشد، اجرا می کنند.

حلقه ها در PHP

اغلب مواقعی در کد نویسی وجود دارد که می خواهید یک قطعه کد پشت سر هم چند بار تکرار شود. بجای اینکه چندین خط کد مشابه پشت سر هم در اسکریپت قرار دهیم، می توانیم از حلقه ها برای انجام این کارهای تکراری استفاده کنیم.

در PHP حلقه های زیر وجود دارد:

  • while – تکرار اجرای قطعه کد حلقه تا زمانی که شرطی برقرار باشد
  • do….while – یکبار اجرای قطعه کد، سپس تکرار حلقه تا زمانی که شرط خاصی برقرار باشد
  • for – تکرار یک حلقه به دفعات از قبل مشخص
  • foreach – تکرار قطعه کد برای هر یک از عناصر یک آرایه

حلقه while در PHP

حلقه while قطعه کد را تا صحیح بودن یک شرط حاص تکرار می کند. حلقه while به صورت زیر نوشته می شود:

while (condition is true) {
code to be executed;
}

در مثال زیر ابتدا مقدار متغیر x$ به 1 ست می شود (1=x$ ). سپس حلقه while به اجرا ادامه می دهد تا زمانیکه متغیر x$ کمتر از یا مساوی با 5 باشد (5=>x$). در هر بار اجرای حلقه یک واحد به متغیر x$ اضافه می شود (++x$).

حلقه وایل در پی اچ پی

حلقه do…while در PHP

حلقه do…while همیشه یکبار قطعه کد را اجرا می کند، سپس شرط را چک می کند و اگر شرط خاص تعیین شده برقرار باشد، اجرای حلقه را تکرار می کند. دستور نگارش حلقه do…while بصورت زیر است:

do {
code to be executed;
} while (condition is true);

در مثال زیر ابتدا مقدار متغیر x$ به 1 ست می شود (1=x$). سپس حلقه do…while خروجی را می نویسد، و بعد مقدار متغیر x$ به اندازه 1 واحد افزایش می یابد. سپس به چک کردن شرط ادامه داده (آیا مقدار متغیر x$ کمتر یا مساوی 5 است؟) و حلقه به اجرا ادامه می دهد تا زمانیکه شرط کمتر یا مساوی 5 بودن متغیر x$ وجود داشته باشد:

حلقه do-while در پی اچ پی

توجه کنید که در حلقه do…while شرط حلقه پس از یکبار اجرای دستورات داخل حلقه تست می شود. این بدین معنی است که در حلقه do…while همیشه دستورات داخل حلقه یکبار اجرا می شود، حتی اگر شرط حلقه در اولین اجرا نیز برقرار نباشد و صحیح نباشد.
در مثال زیر مقدار متغیر x$ به 6 ست می شود و سپس حلقه اجرا می شود و بعد شرط چک می شود.

حلقه ها در پی اچ پی

حلقه for و حلقه foreach در مطلب بعدی شرح داده می شود.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا