توابع PHP 5

قدرت واقعی PHP در توابع آن است. این زبان دارای بیش از 1000 تابع سرخود است.

توابع کاربر ساخته PHP

علاوه بر توابع خود زبان PHP، ما می توانیم توابع خودمان را نیز تعریف کنیم. تابع یک قطعه کد و دستور است که می توان از آن به طور مکرر در جاهای مختلف برنامه استفاده کرد. تابع از طریق فراخوانی (call) آن اجرا می شود.

ایجاد تابع کاربر ساخته در PHP

اعلان یا تعریف تابع کاربر ساخته با عبارت کلیدی "function" شروع می شود:

ساختار تابع:

function functionName() {
code to be executed;
}

توجه: نام تابع می تواند با حروف یا زیر خط شروع شود. نام تابع نباید با عدد شروع شود.

نکته: بهتر است تابع را بر حسب عملی که انجام می دهد نامگذاری کنیم.

اسامی توابع به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

در مثال زیر، ما تابعی بنام "() writeMsg" ایجاد کردیم. کروشه باز (}) نشانگر شروع کد تابع است و کروشه بسته ({) نشانگر پایان تابع است. خروجی این تابع "!Hello World" است. برای فراخوانی یک تابع فقط کافی است نام آن نوشته شود:

ساختار تابع

آرگومان های تابع در PHP

اطلاعات را می توان از طریق آرگومان ها به توابع ارجاع داد. یک آرگومان دقیقا شبیه به یک متغیر است.

آرگومان ها پس از نام تابع تعیین می شوند و در داخل پرانتز تابع گذاشته می شوند. می توان تا هر تعداد که نیاز باشد، به تابع آرگومان اختصاص داد، تنها کافی است که آرگومان های تابع را با کاما از هم جدا کنیم.

در مثال زیر تابعی با یک آرگومان (fname$) تعریف شده است. وقتی تابع () familyName فراخوانی می شود، همزمان ما اسم را (مثل Jani) نیز ارسال می کنیم؛ و اسم در داخل تابع استفاده می شود، که خروجی آن چندین نام مختلف است، اما نام خانوادگی همه یکسان است:

آرگومان های تابع در PHP

در مثال زیر تابعی با دو آرگومان تعریف شده است ( fname$ و year$):

آرگومان های تابع در PHP

مقدار پیش فرض آرگومان در PHP

در مثال زیر طریقه استفاده از پارامتر پیش فرض نشان داده شده است. اگر ما تابع () setHeight را بدون آرگومان فراخوانی کنیم، مقدار پیش فرض را به عنوان آرگومان برمی دارد:

مقدار پیش فرض آرگومان در PHP

توابع PHP - مقادیر برگشتی

برای اینکه تابع ما مقدار برگشتی داشته باشد یا به عبارتی از تابع خروجی بگیریم، از دستور return استفاده می کنیم. مثال:

مقادیر برگشتی در PHP

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا