آرایه ها در PHP 5

آرایه چندین مقدار را در یک متغیر منفرد ذخیره می کند. مثال:

آرایه ها در PHP 5

آرایه چیست؟

آرایه یک متغیر مخصوص است که می تواند بیشتر از یک مقدار را در هر زمان در خود ذخیره کند.

اگر لیستی از اقلام داشته باشید (برای مثال لیستی از ماشین ها)، ذخیره کردن این لیست در متغیر به شکل زیر خواهد شد:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";

هرچند اگر اگر بخواهید در میان ماشین ها چرخیده و ماشین خاصی را پیدا کنید، چکار می کنید؟ و اگر ماشین ها فقط 3 تا نباشد بلکه 300 ماشین داشته باشید، چطور؟

راه حل این مسئله استفاده از آرایه است! آرایه می تواند مقادیر متعددی را تحت یک نام منفرد ذخیره کند، و سپس می توان با استفاده از شماره ایندکس هر یک از این مقدارها، به آنها دسترسی داشت.

ایجاد آرایه در PHP

در زبان PHP از تابع () array برای ایجاد آرایه استفاده می شود:

array();

در زبان PHP سه نوع آرایه داریم:

  • آرایه های ایندکس شده (Indexed arrays) – آرایه های دارای ایندکس عددی
  • آرایه های انجمنی (Associative arrays) – آرایه هایی با کلیدهای نامگذاری شده
  • آرایه های چند بعدی (Multidimensional arrays) – آرایه های حاوی یک یا چند آرایه

آرایه های ایندکس شده در PHP

برای ایجاد آرایه ایندکس شده دو شیوه وجود دارد:

ایندکس بطور خودکار تخصیص داده شود (همیشه ایندکس آرایه از صفر شروع می شود)، همانند مثال زیر:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

یا می توان به صورت دستی شماره ایندکس هر عنصر آرایه تخصیص داد همانند مثال زیر:

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

در مثال زیر یک آرایه ایندکس شده به نام $ cars ساخته می شود، سه عنصر به آن تخصیص داده می شود و متنی حاوی مقادیر ذخیره شده در آرایه بر روی صفحه نمایش چاپ می شود:

آرایه های ایندکس شده در PHP

بدست آوردن طول آرایه – تابع () count

تابع () count برای برگرداندن طول آرایه (تعداد عناصر ذخیره شده در آرایه) استفاده می شود. مثال:

بدست آوردن طول آرایه

گردش در میان آرایه ایندکس شده

برای چرخیدن در میان عناصر یک آرایه ایندکس شده می توان از حلقه های PHP استفاده کرد. مثال:

گردش در میان آرایه ایندکس شده

آرایه های انجمنی PHP

آرایه های انجمنی آندسته از آرایه هستند که از کلیدهای نام گذاری شده برای تخصیص عناصر استفاده می کنند. دو راه برای تعریف آرایه انجمنی وجود دارد:

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

یا:

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";

کلیدهای نامگذاری شده سپس در اسکریپت استفاده می شوند. مثال:

آرایه های انجمنی

گردش در میان آرایه انجمنی

برای گردش میان عناصر آرایه انجمنی و چاپ تمامی مقادیر یک آرایه انجمنی، می توان از حلقه foreach استفاده کرد؛ همانند:

گردش در میان آرایه انجمنی

آرایه های چند بعدی

آرایه های چند بعدی در بخش آموزش پیشرفته PHP ارائه می شود.

مرجع کامل آرایه ها در PHP

برای مطالعه مرجع کامل آرایه های، به مرجع آرایه های PHP رجوع شود. این مرجع حاوی شرح مختصر، نمونه های استفاده و تعریف هر یک از توابع است.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا