طریقه تغییر قالب تاریخ و زمان در ویندوز 10

چگونه قالب نمایش ساعت ویندوز 10 را تغییر دهیم؟ آیا می توان تاریخ ویندوز 10 را تغییر داد؟ چگونه ساعت های متعددی در ویندوز 10 برای کشورهای مختلف داشته باشیم؟ اگر سفر کنید، ممکن است بخواهید ساعت و تاریخ ویندوز را مناسب موقعیت جغرافیایی و کشور و زبان آنجا تنظیم کنید. در این راهنما طریقه تنظیم ساعت ویندوز 10 برای زبان ها و قالب های تاریخ و زمان مختلف آموزش داده می شود.

چگونه قالب نمایش ساعت ویندوز 10 را تغییر دهیم؟ آیا می توان تاریخ ویندوز 10 را تغییر داد؟ چگونه ساعت های متعددی در ویندوز 10 برای کشورهای مختلف داشته باشیم؟ اگر سفر کنید، ممکن است بخواهید ساعت و تاریخ ویندوز را مناسب موقعیت جغرافیایی و کشور و زبان آنجا تنظیم کنید. در این راهنما طریقه تنظیم ساعت ویندوز 10 برای زبان ها و قالب های تاریخ و زمان مختلف آموزش داده می شود

چگونه قالب تاریخ و زمان کامپیوتر را تغییر دهیم؟

ویندوز 10 دارای اپلیکیشن اختصاصی برای تنظیم قالب ساعت و تاریخ است. برای تغییر زمان و تاریخ ویندوز 10 می توانید از اپلیکیشن Settings یا از کنترل پنل ویندوز 10 استفاده کنید:

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در اپلیکیشن Settings

1- اپلیکیشن Settings را از منوی استارت یا کلیک راست بر آیکون استارت، باز کنید و سپس روی آیکون Date & time کلیک کرده یا لمس کنید تا پنجره تنظیمات زمان و تاریخ باز شود.

2- از ستون سمت چپ پنجره جدید Date & time را انتخاب کنید، سپس لینک Change date and time formats را از ستون سمت راست پنجره Date & time کلیک کنید (تصویر زیر):

اپلیکیشن Settings را از منوی استارت یا کلیک راست بر آیکون استارت، باز کنید و سپس روی آیکون Date & time کلیک کرده یا لمس کنید تا پنجره تنظیمات زمان و تاریخ باز شود. از ستون سمت چپ پنجره جدید Date & time را انتخاب کنید، سپس لینک Change date and time formats  را از ستون سمت راست پنجره Date & time کلیک کنید (تصویر زیر)

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در اپلیکیشن Settings

3- قالب تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر):

قالب تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در اپلیکیشن Settings

4- حال پنجره تنظیمات ساعت و تاریخ را ببندید. شما توانستید ساعت و تاریخ ویندوز 10 را تنظیم کنید.

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در کنترل پنل ویندوز 10

1- کنترل پنل ویندوز 10 در نمای آیکون را باز کنید و سپس روی آیکون Region کلیک کنید. راهنمای باز کردن کنترل پنل ویندوز 10 را بخوانید.

2- زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و تاریخ و زمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید (تصویر زیر):
به هر حال توصیه می شود که این بخش را به تنظیم Match Windows display language ست کنید. از اینطریق می توانید تاریخ و ساعت را به قالب زبان دیگری تنظیم کردید در حالی که زبان نمایش سیستم خود را تغییر ندهید.

کنترل پنل ویندوز 10 در نمای آیکون را باز کنید و سپس روی آیکون Region کلیک کنید. راهنمای باز کردن کنترل پنل ویندوز 10 را بخوانید. زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و تاریخ و زمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید (تصویر زیر): به هر حال توصیه می شود که این بخش را به تنظیم Match Windows display language ست کنید. از اینطریق می توانید تاریخ و ساعت را به قالب زبان دیگری تنظیم کردید در حالی که زبان نمایش سیستم خود را تغییر ندهید.

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در کنترل پنل ویندوز 10

3- قالب تاریخ و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر):

کنترل پنل ویندوز 10 در نمای آیکون را باز کنید و سپس روی آیکون Region کلیک کنید. راهنمای باز کردن کنترل پنل ویندوز 10 را بخوانید. زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و تاریخ و زمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید (تصویر زیر): به هر حال توصیه می شود که این بخش را به تنظیم Match Windows display language ست کنید. از اینطریق می توانید تاریخ و ساعت را به قالب زبان دیگری تنظیم کردید در حالی که زبان نمایش سیستم خود را تغییر ندهید. قالب تاریخ و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر):

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در کنترل پنل ویندوز 10

4- دکمه Additional settings را کلیک کرده یا لمس کنید (تصویر زیر):

کنترل پنل ویندوز 10 در نمای آیکون را باز کنید و سپس روی آیکون Region کلیک کنید. راهنمای باز کردن کنترل پنل ویندوز 10 را بخوانید. زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و تاریخ و زمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید (تصویر زیر): به هر حال توصیه می شود که این بخش را به تنظیم Match Windows display language ست کنید. از اینطریق می توانید تاریخ و ساعت را به قالب زبان دیگری تنظیم کردید در حالی که زبان نمایش سیستم خود را تغییر ندهید. قالب تاریخ و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر): دکمه  را کلیک کرده یا لمس کنید (تصویر زیر):

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در کنترل پنل ویندوز 10

5- برگه Time را انتخاب کنید و ورودی هر یک از قالب های زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر):

کنترل پنل ویندوز 10 در نمای آیکون را باز کنید و سپس روی آیکون Region کلیک کنید. راهنمای باز کردن کنترل پنل ویندوز 10 را بخوانید. زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و تاریخ و زمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید (تصویر زیر): به هر حال توصیه می شود که این بخش را به تنظیم Match Windows display language ست کنید. از اینطریق می توانید تاریخ و ساعت را به قالب زبان دیگری تنظیم کردید در حالی که زبان نمایش سیستم خود را تغییر ندهید. قالب تاریخ و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر): دکمه  را کلیک کرده یا لمس کنید (تصویر زیر): برگه Time را انتخاب کنید و ورودی هر یک از قالب های زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر):

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در کنترل پنل ویندوز 10

6- برگه Date را کلیک یا لمس کرده، ورودی های قالب تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بزنید تا تغییرات اعمال شود (تصویر زیر):

کنترل پنل ویندوز 10 در نمای آیکون را باز کنید و سپس روی آیکون Region کلیک کنید. راهنمای باز کردن کنترل پنل ویندوز 10 را بخوانید. زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و تاریخ و زمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید (تصویر زیر): به هر حال توصیه می شود که این بخش را به تنظیم Match Windows display language ست کنید. از اینطریق می توانید تاریخ و ساعت را به قالب زبان دیگری تنظیم کردید در حالی که زبان نمایش سیستم خود را تغییر ندهید. قالب تاریخ و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر): دکمه  را کلیک کرده یا لمس کنید (تصویر زیر): برگه Time را انتخاب کنید و ورودی هر یک از قالب های زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید (تصویر زیر): برگه Date را کلیک یا لمس کرده، ورودی های قالب تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بزنید تا تغییرات اعمال شود (تصویر زیر):

تغییر قالب زمان و تاریخ کامپیوتر در کنترل پنل ویندوز 10

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا