طریقه تنظیم ساعت در ویندوز 10

سیستم ساعت کامپیوتر برای ضبط هر گونه ویرایش یا ایجاد فایل جدید در کامپیوتر استفاده می شود. می توان زمان ساعت و همچنین ناحیه زمانی ساعت کامپیوتر را تغییر داده و ساعت کامپیوتر را تنظیم کرد. در این مقاله طریقه تنظیم ساعت ویندوز 10 کامپیوتر آموزش داده می شود.

سیستم ساعت کامپیوتر برای ضبط هر گونه ویرایش یا ایجاد فایل جدید در کامپیوتر استفاده می شود. می توان زمان ساعت و همچنین ناحیه زمانی ساعت کامپیوتر را تغییر داده و ساعت کامپیوتر را تنظیم کرد. در این مقاله طریقه تنظیم ساعت ویندوز 10 کامپیوتر آموزش داده می شود. زمان یک واحد اندازه گیری است که توسط آن می توان وقایع را از گذشته به حال و برای آینده دسته بندی کرد و همچنین واحد اندازه گیری طول وقایع و فاصله بین آنها است. در این راهنما طریقه تنظیم ساعت ویندوز 10 و راه های مختلف تغییر زمان ساعت سیستم برای تمامی کاربران ویندوز 10 آموزش داده می شود. برای اینکه بتوان ساعت سیستم را برای تمامی کاربران یک کامپیوتر تغییر داد، بایستی با مجوز مدیر (administrator) به ویندوز 10 وارد شد.

زمان یک واحد اندازه گیری است که توسط آن می توان وقایع را از گذشته به حال و برای آینده دسته بندی کرد و همچنین واحد اندازه گیری طول وقایع و فاصله بین آنها است.

در این راهنما طریقه تنظیم ساعت ویندوز 10 و راه های مختلف تغییر زمان ساعت سیستم برای تمامی کاربران ویندوز 10 آموزش داده می شود.

برای اینکه بتوان ساعت سیستم را برای تمامی کاربران یک کامپیوتر تغییر داد، بایستی با مجوز مدیر (administrator) به ویندوز 10 وارد شد.

چگونه ساعت ویندوز 10 را تنظیم کنیم؟

راه های مختلفی برای تنظیم ساعت ویندوز 10 وجود دارد. می توان به طرق متعددی تنظیمات زمان کامپیوتر را تغییر داد. در اینجا چهار شیوه تغییر زمان سیستم و تنظیم ساعت کامپیوتر شرح داده می شود:

  • روش اول: تغییر زمان سیستم در پنجره Settings
  • روش دوم: تغییر زمان سیستم در کنترل پنل
  • روش سوم: تغییر زمان سیستم از طریق کامند پرامپت (خط فرمان داس)
  • روش چهارم: تغییر تاریخ و زمان سیستم از طریق پاورشل (PowerShell)

روش اول: تغییر زمان سیستم در پنجره Settings

می توان زمان سیستم را با استفاده از اپلیکیشن Settings ویندوز 10 تغییر داده یا تنظیم کرد. برای اینکار مراحل زیر را طی کنید:

1- اپلیکیشن Settings ویندوز را باز کنید. برای اینکار می توانید از منوی استارت ویندوز عمل کرده یا روی دکمه استارت نوار وظیفه دسکتاپ ویندوز کلیک راست کرده و از منوی لینک سریع گزینه Settings را انتخاب کنید.

2- روی آیکون Time & Language کلیک کرده یا لمس کنید تا دیالوگ زمان و زبان ویندوز 10 باز شود

3- حال در ستون سمت چپ گزینه Date & Time را انتخاب کنید، گزینه Set time automatically را خاموش (off) کنید و دکمه Change را در زیر گزینه Change date and time کلیک کنید (تصویر زیر)

می توان زمان سیستم را با استفاده از اپلیکیشن Settings ویندوز 10 تغییر داده یا تنظیم کرد. برای اینکار مراحل زیر را طی کنید:اپلیکیشن Settings ویندوز را باز کنید. برای اینکار می توانید از منوی استارت ویندوز عمل کرده یا روی دکمه استارت نوار وظیفه دسکتاپ ویندوز کلیک راست کرده و از منوی لینک سریع گزینه Settings را انتخاب کنید.روی آیکون Time & Language کلیک کرده یا لمس کنید تا دیالوگ زمان و زبان ویندوز 10 باز شودحال در ستون سمت چپ گزینه Date & Time را انتخاب کنید، گزینه Set time automatically را خاموش (off) کنید و دکمه Change را در زیر گزینه Change date and time کلیک کنید

تغییر زمان سیستم در پنجره Settings

4- زمان را تغییر داده و مقدار ساعت، دقیقه و صبح/عصر ساعت (AM/PM) را تنظیم کنید، سپس روی Change کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود (تصویر زیر):

زمان را تغییر داده و مقدار ساعت، دقیقه و صبح/عصر ساعت (AM/PM) را تنظیم کنید، سپس روی Change کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود (تصویر زیر):

تغییر زمان ویندوز 10 در پنجره Settings

5- اگر مایل باشید می توانید مجددا گزینه Set time automatically را به On ست کنید تا ویندوز به طور اتوماتیک ساعت سیستم را با زمان سرور تایم اینترنت هماهنگ کند (تصویر زیر):


اگر مایل باشید می توانید مجددا گزینه Set time automatically را به On ست کنید تا ویندوز به طور اتوماتیک ساعت سیستم را با زمان سرور تایم اینترنت هماهنگ کند بعد از انجام مراحل فوق، پنجره مربوطه را ببندید. زمان سیستم حال مطابق دلخواه شما تنظیم شده است

تغییر ساعت سیستم در پنجره Settings

6- بعد از انجام مراحل فوق، پنجره مربوطه را ببندید. زمان سیستم حال مطابق دلخواه شما تنظیم شده است.

روش دوم: تغییر ساعت کامپیوتر در کنترل پنل

علاوه بر تنظیم ساعت ویندوز 10 توسط اپلیکیشن Settings، می توان ساعت سیستم را از کنترل پنل ویندوز 10 تنظیم کرد. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید:

1- کنترل پنل ویندوز 10 را در نمای آیکون باز کنید. برای اینکار روی دکمه استارت نوار وظیفه دسکتاپ ویندوز کلیک راست کرده و از منوی لینک سریع که باز می شود، گزینه Control Panel را انتخاب کنید.

2- حال روی آیکون Date and Time کلیک راست کنید.

3- سپس دکمه Change date and time را بزنید (تصویر زیر):

علاوه بر تنظیم ساعت ویندوز 10 توسط اپلیکیشن Settings، می توان ساعت سیستم را از کنترل پنل ویندوز 10 تنظیم کرد. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید: کنترل پنل ویندوز 10 را در نمای آیکون باز کنید. برای اینکار روی دکمه استارت نوار وظیفه دسکتاپ ویندوز کلیک راست کرده و از منوی لینک سریع که باز می شود، گزینه Control Panel را انتخاب کنید. حال روی آیکون Date and Time کلیک راست کنید. سپس دکمه Change date and time را بزنید

تغییر ساعت کامپیوتر در کنترل پنل

4- با توجه به تنظیمات کاربری ویندوز 10، اگر سیستم از شما در مورد کنترل دسترسی کاربر (UAC) سئوال کرد، دکمه Yes دیالوگ مربوطه را بزنید.

5- زمان را به ساعت، دقیقه و صبح/عصر مورد نظر تنظیم کرده و سپس دکمه OK را بزنید تا تغییرات اعمال شود (تصویر زیر):

با توجه به تنظیمات کاربری ویندوز 10، اگر سیستم از شما در مورد کنترل دسترسی کاربر (UAC) سئوال کرد، دکمه Yes دیالوگ مربوطه را بزنید. زمان را به ساعت، دقیقه و صبح/عصر مورد نظر تنظیم کرده و سپس دکمه OK را بزنید تا تغییرات اعمال شود (تصویر زیر): برای بسته شدن پنجره تنظیمات ساعت ویندوز 10 دکمه OK را کلیک کنید. حال ساعت تنظیم مطابق نیاز شما تغییر کرده است.

تغییر ساعت ویندوز 10 در کنترل پنل

6- برای بسته شدن پنجره تنظیمات ساعت ویندوز 10 دکمه OK را کلیک کنید. حال ساعت تنظیم مطابق نیاز شما تغییر کرده است.

روش سوم: تغییر ساعت ویندوز 10 با استفاده از خط فرمان

می توان ساعت و زمان ویندوز 10 را با استفاده از خط فرمان (command prompt) تنظیم کرد. برای تنظیم ساعت ویندوز 10 با استفاده از کامند پرامپت مراحل زیر را طی کنید:

1- کامند پرامپت ویندوز را با مجوز مدیر باز کنید. برای اینکار روی آیکون استارت در نوار وظیفه ویندوز 10 کلیک راست کرده و گزینه Command Prompt (Admin) را بزنید.

2- در خط فرمان دستور time HH:MM را تایپ کرده و دکمه Enter صفحه کلید خود را بزنید. توجه داشته باشید که در این دستور HH را با عدد ساعت برای تنظیم 24 ساعتی و دستور MM را با عدد دقیقه واقعی جایگزین کنید. مثلا اگر بخواهیم ساعت را به 11 شب (11:00 PM) تنظیم کنیم، این دستور به صورت time 23:00 اجرا می شود (تصویر زیر):

3- بعد از اجرای دستور فوق و تنظیم ساعت ویندوز 10 به ساعت مورد نظر، فرمان Exit را تایپ و اجرا کنید یا دکمه Close را بزنید تا پنجره خط فرمان بسته شود.

می توان ساعت و زمان ویندوز 10 را با استفاده از خط فرمان (command prompt) تنظیم کرد. برای تنظیم ساعت ویندوز 10 با استفاده از کامند پرامپت مراحل زیر را طی کنید: 1- کامند پرامپت ویندوز را با مجوز مدیر باز کنید. برای اینکار روی آیکون استارت در نوار وظیفه ویندوز 10 کلیک راست کرده و گزینه Command Prompt (Admin) را بزنید. 2- در خط فرمان دستور time HH:MM را تایپ کرده و دکمه Enter صفحه کلید خود را بزنید. توجه داشته باشید که در این دستور HH را با عدد ساعت برای تنظیم 24 ساعتی و دستور MM را با عدد دقیقه واقعی جایگزین کنید. مثلا اگر بخواهیم ساعت را به 11 شب (11:00 PM) تنظیم کنیم، این دستور به صورت time 23:00 اجرا می شود (تصویر زیر): 3- بعد از اجرای دستور فوق و تنظیم ساعت ویندوز 10 به ساعت مورد نظر، فرمان Exit را تایپ و اجرا کنید یا دکمه Close را بزنید تا پنجره خط فرمان بسته شود.

تغییر ساعت ویندوز 10 با استفاده از خط فرمان

روش چهارم: تغییر تاریخ و ساعت سیستم از طریق پاورشل (PowerShell)

علاوه بر برنامه Settings، کنترل پنل و خط فرمان یا کامند پرامپت، می توان با استفاده از پاورشل (PowerShell) ساعت و زمان ویندوز 10 را تنظیم کرد. برای تنظیم دقیق ساعت ویندوز 10 مراحل زیر را طی کنید. برای مطالعه بیشتر در مورد فرمان Set-Date می توانید مقاله شبکه برنامه نویسان میکروسافت- تنظیم تاریخ را بخوانید.

1- ابتدا برنامه PowerShell را با مجوز مدیریت باز کنید.

2- برای باز کردن پاورشل ویندوز 10 ابتدا کلید ترکیبی Win + X را زده یا روی استارت کلیک راست کرده و گزینه Run را بزنید تا دیالوگ Run باز شود. سپس دستور PowerShell را در دیالوگ تایپ کرده و دکمه OK را بزنید.

3- یکی از دستورات زیر را با توجه به نیاز خود در پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter را بزنید (تصویر زیر):

زمان را باید در قالب 24 ساعتی تنظیم کرد. برای اینکار دستور به صورت زیر تایپ می شود:

Set-Date -Date "MM/DD/YYYY HH:MM

یا برای تنظیم ساعت با AM (صبح):

Set-Date -Date "MM/DD/YYYY HH:MM AM

یا برای تنظیم ساعت با PM (عصر):

Set-Date -Date "MM/DD/YYYY HH:MM PM

توجه: عبارت MM را در دستورات فوق با عدد واقعی ماه جایگزین کنید
عبارت DD را در دستورات فوق با عدد واقعی روز جایگزین کنید
عبارت YYYY را در دستورات فوق با عدد واقعی سال جایگزین کنید
عبارت HH را در دستورات فوق با عدد واقعی ساعت جایگزین کنید
عبارت MM را دردستورات فوق با عدد واقعی دقیقه جایگزین کنید

مثلا من می خواهم ساعت ویندوز را روی مقدار July 21st 2017 4:39 PM ست کنم، بنابراین دستور فوق به صورت زیر خواهد شد

Set-Date -Date "07/21/2017 16:39

یا

Set-Date -Date "07/21/2017 04:39 PM
علاوه بر برنامه Settings، کنترل پنل و خط فرمان یا کامند پرامپت، می توان با استفاده از پاورشل (PowerShell) ساعت و زمان ویندوز 10 را تنظیم کرد. برای تنظیم دقیق ساعت ویندوز 10 مراحل زیر را طی کنید. برای مطالعه بیشتر در مورد فرمان Set-Date می توانید مقاله شبکه برنامه نویسان میکروسافت- تنظیم تاریخ (Set-Date - Microsoft Developer Network) را بخوانید.ابتدا برنامه PowerShell را با مجوز مدیریت باز کنید.برای باز کردن پاورشل ویندوز 10 ابتدا کلید ترکیبی Win + X را زده یا روی استارت کلیک راست کرده و گزینه Run را بزنید تا دیالوگ Run باز شود. سپس دستور PowerShell را در دیالوگ تایپ کرده و دکمه OK را بزنید.یکی از دستورات زیر را با توجه به نیاز خود در پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter را بزنید (تصویر زیر):زمان را باید در قالب 24 ساعتی تنظیم کرد. برای اینکار دستور به صورت زیر تایپ می شود:

تغییر تاریخ و ساعت سیستم از طریق پاورشل (PowerShell)

در پایان کار با تایپ دستور Exit یا زدن دکمه Close پنجره پاورشل را ببندید. حال ساعت ویندوز 10 به مقدار مورد نظر شما تغییر کرده است.

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا