طریقه فعال یا غیرفعال کردن امکانات جانبی ویندوز 10

ویندوز 10 امکانات جنبی یا خصیصه های (Windows features) زیادی دارد که در دو حالت ارائه شده اند. بعضی از امکانات به طور پیش فرض فعال هستند و زمانی که ویندوز را نصب می کنیم، می توانیم از آنها استفاده کنیم مثل مدیا پلیر. اما بعضی از برنامه ها و امکانات ویندوز از قیل سرویس اطلاعات اینترنت (Internet Information Services) به طور پیش فرض غیرفعال هستند و زمانی می توانیم از آنها استفاده کنیم که فعال شده باشند. بخاطر داشته باشید که برای فعال کردن برنامه ها و امکانات جنبی ویندوز 10 بایستی با مجوز مدیریت (administrator) اقدام کنید.

فعال یا غیرفعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10

در این راهنما طریقه فعال کردن امکانات غیرفعال ویندوز 10 و بالعکس آموزش داده می شود. بخاطر داشته باشید که غیرفعال کردن امکانات و برنامه های جنبی ویندوز به معنی حذف کامل آنها از کامپیوتر نیست و مقدار فضای اشغال شده هارد دیسک کم نمی شود. بلکه صرفا برنامه و خصیصه مربوطه غیر فعال می شود و هر گاه مایل باشید، می توانید مجددا آن را فعال کنید.

نکته: اگر پنجره خصیصه های ویندوز (Windows Features) خالی است و هیچ برنامه یا امکاناتی در آن دیده نمی شود، احتمالا سرویس Windows Modules Installer را غیر فعال کرده اید. بنابراین بایستی به اپلیکیشن سرویس ویندوز رفته و سرویس Windows Modules Installer را به حالت اتوماتیک ست کنید و فعال کنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10 به سه شیوه می توانید عمل کنید:

  • گزینه اول: فعال یا غیرفعال کردن امکانات جنبی ویندوز از پنجره Windows Features
  • گزینه دوم: فعال کردن امکانات جنبی ویندوز از طریق PowerShell
  • گزینه سوم: غیرفعال کردن امکانات جنبی ویندوز از طریق PowerShell

فعال یا غیرفعال کردن امکانات جنبی ویندوز از پنجره Windows Features

برای فعال یا غیرفعال کردن امکانات و برنامه های جنبی ویندوز 10 به شیوه زیر عمل کنید:

1- کنترل پنل ویندوز 10 را باز کنید. آیکون Programs and Features را کلیک کنید. می توانید در مای کامپیوتر ویندوز 10 در ستون سمت چپ گزینه This PC را انتخاب کرده و از نوار ابزار فایل اکسپلورر گزینه Programs and Features را کلیک کنید.

2- حال در پنجره ای که باز می شود، در ستون سمت چپ لینک Turn Windows features on or off را بزنید (تصویر زیر)

برای فعال یا غیرفعال کردن امکانات و برنامه های جنبی ویندوز 10 به شیوه زیر عمل کنید: 1- کنترل پنل ویندوز 10 را باز کنید. آیکون Programs and Features را کلیک کنید. می توانید در مای کامپیوتر ویندوز 10 در ستون سمت چپ گزینه This PC را انتخاب کرده و از نوار ابزار فایل اکسپلورر گزینه Programs and Features را کلیک کنید. 2- حال در پنجره ای که باز می شود، در ستون سمت چپ لینک Turn Windows features on or off را بزنید

فعال یا غیرفعال کردن امکانات جنبی ویندوز از پنجره Windows Features

توجه: این عمل فایل C:\Windows\System32\OptionalFeatures.exe را باز می کنید. یعنی می توانید مستقیما به مای کامیپوتر ویندوز 10 یا همان فایل اکسپلورر رفته و در درایو سیستم و در پوشه System32 فایل را باز کنید.

3- اگر تاییدیه کنترل مجوز کاربری (UAC) درخواست شد، دکمه Yes را بزنید.

4- امکانات جنبی که مایلید فعال کنید را تیک زده و امکاناتی که می خواهید غیرفعال کنید، تیک را بردارید؛ سپس دکمه Ok را کلیک کنید.

توجه: بعضی از خصیصه های ویندوز 10 به صورت گروهی در یک پوشه عرضه شده است و بعضی از پوشه های این پنجره حاوی چندین زیر پوشه است که امکانات بیشتری در آن ارائه شده است.

فعال سازی امکانات جنبی ویندوز 10= این علامت بدین معنی است که امکاناتی از پوشه اصلی فعال شده است، اما همه امکانات و برنامه های موجود در زیر پوشه آن فعال نیستند.

طریقه فعال کردن برنامه های بیشتر در ویندوز 10= نشانگر آن است که تمامی امکانات و برنامه های پوشه اصلی و زیر پوشه فعال هستند.

بعد از فعال کردن یا غیر فعال کردن برنامه ها و امکانات جنبی ویندوز 10 ممکن است از شما خواسته شود که کامپیوتر خود را ریستارت کنید. بنابراین فایل ها و اسناد باز خود را ذخیره و ببندید، قبل از اینکه خصیصه ای را فعال یا غیرفعال کنید

فعال یا غیرفعال کردن امکانات جنبی ویندوز از پنجره Windows Features

5- بعد از فعال کردن یا غیر فعال کردن برنامه ها و امکانات جنبی ویندوز 10 ممکن است از شما خواسته شود که کامپیوتر خود را ریستارت کنید. بنابراین فایل ها و اسناد باز خود را ذخیره و ببندید، قبل از اینکه خصیصه ای را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10 از طریق PowerShell

می توانید امکانات و برنامه های جنبی ویندوز 10 را از طریق پاورشل ویندوز 10 با مجوز مدیر فعال کنید. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید:

1- پاور شل ویندوز 10 را با مجوز مدیر باز کنید.

2- دستور زیر را در خط فرمان پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter کیبورد را بزنید. نام خصیصه ای که می خواهید فعال کنید را از قبل بنویسید (تصویر زیر)

بدون جزئیات کامل:

Get-WindowsOptionalFeature –Online | Where-Object {$_.State –eq “Disabled”} 

با جزئیات کامل:

Get-WindowsOptionalFeature -FeatureName * –Online | Where-Object {$_.State –eq “Disabled”} 
می توانید امکانات و برنامه های جنبی ویندوز 10 را از طریق پاورشل ویندوز 10 با مجوز مدیر فعال کنید. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید: 1- پاور شل ویندوز 10 را با مجوز مدیر باز کنید. 2- دستور زیر را در خط فرمان پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter کیبورد را بزنید. نام خصیصه ای که می خواهید فعال کنید را از قبل بنویسید

فعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10 از طریق PowerShell

3- دستور زیر را در پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter کیبورد را بزنید (تصویر زیر)

Enable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "FeatureName" -All -Online

توجه: عبارت FeatureName در فرمان فوق را با نام واقعی خصیصه یا امکانات بدست آماده از اجرای فرمان مرحله 2 جایگزین کنید (مثل فعال کردن اینترنت اکسپلورر با فرمان "Internet-Explorer-Optional-amd64"). برای مثال:

Enable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "Internet-Explorer-Optional-amd64" -All -Online

4- اگر پیغام ریستارت کردن کامپیوتر ظاهر شد، دکمه Y کیبورد را تایپ کرده و دکمه Enter را بزنید (تصویر زیر)

عبارت FeatureName در فرمان فوق را با نام واقعی خصیصه یا امکانات بدست آماده از اجرای فرمان مرحله 2 جایگزین کنید (مثل فعال کردن اینترنت اکسپلورر با فرمان

فعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10 از طریق PowerShell

غیر فعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10 از طریق PowerShell

می توانید امکانات و برنامه های جنبی ویندوز 10 را از طریق پاورشل ویندوز 10 با مجوز مدیر غیر فعال کنید. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید:

1- پاور شل ویندوز 10 را با مجوز مدیر باز کنید.

2- دستور زیر را در خط فرمان پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter کیبورد را بزنید. نام خصیصه ای که می خواهید غیر فعال کنید را از قبل بنویسید (تصویر زیر)

بدون جزئیات کامل:

Get-WindowsOptionalFeature –Online | Where-Object {$_.State –eq “Enabled”} 

با جزئیات کامل:

Get-WindowsOptionalFeature -FeatureName * –Online | Where-Object {$_.State –eq “Enabled”} 
می توانید امکانات و برنامه های جنبی ویندوز 10 را از طریق پاورشل ویندوز 10 با مجوز مدیر غیر فعال کنید. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید: 1- پاور شل ویندوز 10 را با مجوز مدیر باز کنید. 2- دستور زیر را در خط فرمان پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter کیبورد را بزنید. نام خصیصه ای که می خواهید غیر فعال کنید را از قبل بنویسید

غیر فعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10 از طریق PowerShell

3- دستور زیر را در پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter کیبورد را بزنید (تصویر زیر)

Disable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "FeatureName" -Online

توجه: عبارت FeatureName در فرمان فوق را با نام واقعی خصیصه یا امکانات بدست آماده از اجرای فرمان مرحله 2 جایگزین کنید (مثل فعال کردن اینترنت اکسپلورر با فرمان "Internet-Explorer-Optional-amd64"). برای مثال:

Disable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "Internet-Explorer-Optional-amd64" -Online

4- اگر پیغام ریستارت کردن کامپیوتر ظاهر شد، دکمه Y کیبورد را تایپ کرده و دکمه Enter را بزنید (تصویر زیر)

می توانید امکانات و برنامه های جنبی ویندوز 10 را از طریق پاورشل ویندوز 10 با مجوز مدیر غیر فعال کنید. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید: 1- پاور شل ویندوز 10 را با مجوز مدیر باز کنید. 2- دستور زیر را در خط فرمان پاورشل تایپ کرده و دکمه Enter کیبورد را بزنید. نام خصیصه ای که می خواهید غیر فعال کنید را از قبل بنویسید

غیر فعال کردن امکانات جنبی ویندوز 10 از طریق PowerShell

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.