مدیریت مصرف باتری برنامه ها در ویندوز 10

چگونه مصرف باتری لپ تاپ خود را کنترل کنیم؟ آیا می توان مصرف باتری را براساس برنامه ها تنظیم کرد؟ مدیریت مصرف باتری لپ تاپ توسط اپلیکیشن های ویندوز 10 موضوع این مقاله است. ابتدا مقداری اطلاعات کلی ارائه شده و سپس به بحث در مورد راه های مدیریت مصرف باتری توسط برنامه های ویندوز 10 می پردازیم.

چگونه مصرف باتری لپ تاپ خود را کنترل کنیم؟ آیا می توان مصرف باتری را براساس برنامه ها تنظیم کرد؟ مدیریت مصرف باتری لپ تاپ توسط اپلیکیشن های ویندوز 10 موضوع این مقاله است. ابتدا مقداری اطلاعات کلی ارائه شده و سپس به بحث در مورد راه های مدیریت مصرف باتری توسط برنامه های ویندوز 10 می پردازیم از نسخه 1607 ویندوز 10 به بعد می توان مصرف باتری را با توجه به اپلیکیشن مدیریت کرد. در اپلیکیشن مدیریت مصرف باتری توسط برنامه ها شما لیستی از برنامه ها و درصدی از عمر باتری که هر یک از برنامه ها مصرف کرده اند را مشاهده می کنید. این درصد مقداری از باتری است که از آخرین شارژ باتری هر یک از برنامه های ویندوز 10 مصرف کرده اند. همچنین می توان لیستی از برنامه ها تعیین کرد که توسط ویندوز مدیریت شوند یا اینکه اجازه فعالیت در پس زمینه ویندوز را نداشته باشند، وقتی که سیستم با باتری کار می کند و گزینه Battery Saver ویندوز 10 فعال است. از ویندوز 10 ساخت 16176 به بعد، میکروسافت توانایی های سیلیکون باتری های مدرن را بکار گرفته و در پس زمینه مصرف باتری را کنترل می کند تا باتری به شیوه ای اثربخش مصرف شود، بدینوسیله میزان مصرف باتری لپ تاپ کاهش داده شود. بدین ترتیب باتری لپ تاپ بیشترین استفاده را داده و در عین حال برنامه های لازم فعال می مانند. با فعال بودن خاصیت ساسات نیرو (Power Throttling) ویندوز 10، برنامه های زمینه ای در حال اجرا بوده، در عین حال ویندوز CPU را در حالت کارآمدترین اجرا قرار می دهد، اقدامات لازم انجام شده و در مصرف باتری بیشترین صرفه جویی می شود. می توان هر یک از برنامه ها و اپلیکیشن های مورد نظر خود را با غیرفعال کردن گزینه Let Windows decide when this app can run in the background در Battery usage by app و برداشتن تیک Reduce work app does when in background غیرفعال کنید. در این راهنما طریقه مشاهده مصرف باتری توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10 و همچنین شیوه مدیریت مصرف باتری لپ تاپ در ویندوز 10 را برای حساب کاربری خود آموزش می دهیم.

طریقه کنترل مصرف باتری لپ تاپ توسط برنامه های ویندوز 10

از نسخه 1607 ویندوز 10 به بعد می توان مصرف باتری را با توجه به اپلیکیشن مدیریت کرد. در اپلیکیشن مدیریت مصرف باتری توسط برنامه ها شما لیستی از برنامه ها و درصدی از عمر باتری که هر یک از برنامه ها مصرف کرده اند را مشاهده می کنید. این درصد مقداری از باتری است که از آخرین شارژ باتری هر یک از برنامه های ویندوز 10 مصرف کرده اند.

همچنین می توان لیستی از برنامه ها تعیین کرد که توسط ویندوز مدیریت شوند یا اینکه اجازه فعالیت در پس زمینه ویندوز را نداشته باشند، وقتی که سیستم با باتری کار می کند و گزینه Battery Saver ویندوز 10 فعال است.

از ویندوز 10 ساخت 16176 به بعد، میکروسافت توانایی های سیلیکون باتری های مدرن را بکار گرفته و در پس زمینه مصرف باتری را کنترل می کند تا باتری به شیوه ای اثربخش مصرف شود، بدینوسیله میزان مصرف باتری لپ تاپ کاهش داده شود. بدین ترتیب باتری لپ تاپ بیشترین استفاده را داده و در عین حال برنامه های لازم فعال می مانند. با فعال بودن خاصیت ساسات نیرو (Power Throttling) ویندوز 10، برنامه های زمینه ای در حال اجرا بوده، در عین حال ویندوز CPU را در حالت کارآمدترین اجرا قرار می دهد، اقدامات لازم انجام شده و در مصرف باتری بیشترین صرفه جویی می شود. می توان هر یک از برنامه ها و اپلیکیشن های مورد نظر خود را با غیرفعال کردن گزینه Let Windows decide when this app can run in the background در Battery usage by app و برداشتن تیک Reduce work app does when in background غیرفعال کنید.

در این راهنما طریقه مشاهده مصرف باتری توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10 و همچنین شیوه مدیریت مصرف باتری لپ تاپ در ویندوز 10 را برای حساب کاربری خود آموزش می دهیم.

نکته:راه های کاهش مصرف باتری لپ تاپ در ویندوز 10 را بخوانید

چگونه مصرف باتری سیستم در ویندوز 10 را کنترل کنیم:

در این راهنما دو شیوه برای مدیریت مصرف باتری سیستم در ویندوز 10 آموزش داده می شود. در راهنمای اول به طریقه مشاهده میزان مصرف باتری توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10 می پردازیم و در راهنمای دوم طریقه فعال یا غیرفعال کردن مدیریت مصرف باتری توسط اپلیکیشن های ویندوز 10 بحث می شود.

طریقه مشاهده میزان مصرف باتری هر یک از برنامه های ویندوز 10

برای مشاهده میزان مصرف باتری هر یک از برنامه های فعال در ویندوز 10 به شیوه زیر عمل کنید:

1- اپلیکیشن Settings ویندوز 10 را باز کنید و روی آیکون System کلیک کنید

2- در ستون سمت چپ روی لینک Battery کلیک کنید و سپس در ستون سمت راست در بخش Overview روی لینک Battery usage by app کلیک کنید (تصویر زیر)

نکته: راه های کاهش مصرف باتری لپ تاپ در ویندوز 10 را بخوانید.  چگونه مصرف باتری سیستم در ویندوز 10 را کنترل کنیم: در این راهنما دو شیوه برای مدیریت مصرف باتری سیستم در ویندوز 10 آموزش داده می شود. در راهنمای اول به طریقه مشاهده میزان مصرف باتری توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10 می پردازیم و در راهنمای دوم طریقه فعال یا غیرفعال کردن مدیریت مصرف باتری توسط اپلیکیشن های ویندوز 10 بحث می شود

3- در پنجره جدید، در جعبه گزینه Time یکی از گزینه های 6 ساعت، 24 ساعت یا 1 هفته را انتخاب کنید تا میزان مصرف باتری برای آن دوره زمانی در لیست مصرف ظاهر شود (تصویر زیر را ببینید).

برای مشاهده میزان مصرف باتری هر یک از برنامه های فعال در ویندوز 10 به شیوه زیر عمل کنید: 1- اپلیکیشن Settings ویندوز 10 را باز کنید و روی آیکون System کلیک کنید. 2- در ستون سمت چپ روی لینک Battery کلیک کنید و سپس در ستون سمت راست در بخش Overview روی لینک Battery usage by app کلیک کنید (تصویر زیر)- در پنجره جدید، در جعبه گزینه Time یکی از گزینه های 6 ساعت، 24 ساعت یا 1 هفته را انتخاب کنید تا میزان مصرف باتری برای آن دوره زمانی در لیست مصرف ظاهر شود (تصویر زیر را ببینید).

4- از جعبه گزینه Showing گزینه Apps with usage، All apps یا Always allowed apps را برای اپلیکیشن هایی که می خواهید در لیست باشد، انتخاب کنید (همانند تصویر زیر).

4- از جعبه گزینه Showing گزینه Apps with usage، All apps یا Always allowed apps را برای اپلیکیشن هایی که می خواهید در لیست باشد، انتخاب کنید (همانند تصویر زیر)

5- حالا درصد مصرف باتری توسط هر یک از برنامه ها در سمت راست هر برنامه برای مدت زمان تعیین شده ظاهر می شود (تصویر زیر را ببینید).

5- حالا درصد مصرف باتری توسط هر یک از برنامه ها در سمت راست هر برنامه برای مدت زمان تعیین شده ظاهر می شود (تصویر زیر را ببینید).

فعال یا غیرفعال کردن مدیریت مصرف باتری سیستم توسط ویندوز 10

می توان در ویندوز 10 مدیریت مصرف باتری توسط ویندوز را فعال یا غیر فعال کرد. برای فعال یا غیرفعال کردن میزان مصرف باتری لپ تاپ توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10، مراحل زیر را انجام دهید:

1- اپلیکیشن Settings ویندوز 10 را باز کنید و روی آیکون System کلیک کنید

2- در ستون سمت چپ روی لینک Battery کلیک کنید و سپس در ستون سمت راست در بخش Overview روی لینک Battery usage by app کلیک کنید (تصویر زیر)

می توان در ویندوز 10 مدیریت مصرف باتری توسط ویندوز را فعال یا غیر فعال کرد. برای فعال یا غیرفعال کردن میزان مصرف باتری لپ تاپ توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10، مراحل زیر را انجام دهید: 1- اپلیکیشن Settings ویندوز 10 را باز کنید و روی آیکون System کلیک کنید 2- در ستون سمت چپ روی لینک Battery کلیک کنید و سپس در ستون سمت راست در بخش Overview روی لینک Battery usage by app کلیک کنید (تصویر زیر)

3- در پنجره جدید، در جعبه گزینه Time یکی از گزینه های 6 ساعت، 24 ساعت یا 1 هفته را انتخاب کنید تا میزان مصرف باتری برای آن دوره زمانی در لیست مصرف ظاهر شود (تصویر زیر را ببینید).

می توان در ویندوز 10 مدیریت مصرف باتری توسط ویندوز را فعال یا غیر فعال کرد. برای فعال یا غیرفعال کردن میزان مصرف باتری لپ تاپ توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10، مراحل زیر را انجام دهید: 1- اپلیکیشن Settings ویندوز 10 را باز کنید و روی آیکون System کلیک کنید 2- در ستون سمت چپ روی لینک Battery کلیک کنید و سپس در ستون سمت راست در بخش Overview روی لینک Battery usage by app کلیک کنید (تصویر زیر) 3- در پنجره جدید، در جعبه گزینه Time یکی از گزینه های 6 ساعت، 24 ساعت یا 1 هفته را انتخاب کنید تا میزان مصرف باتری برای آن دوره زمانی در لیست مصرف ظاهر شود (تصویر زیر را ببینید).

4- از جعبه گزینه Showing گزینه Apps with usage، All apps یا Always allowed apps را برای اپلیکیشن هایی که می خواهید در لیست باشد، انتخاب کنید (همانند تصویر زیر).

می توان در ویندوز 10 مدیریت مصرف باتری توسط ویندوز را فعال یا غیر فعال کرد. برای فعال یا غیرفعال کردن میزان مصرف باتری لپ تاپ توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10، مراحل زیر را انجام دهید: 1- اپلیکیشن Settings ویندوز 10 را باز کنید و روی آیکون System کلیک کنید 2- در ستون سمت چپ روی لینک Battery کلیک کنید و سپس در ستون سمت راست در بخش Overview روی لینک Battery usage by app کلیک کنید (تصویر زیر) 3- در پنجره جدید، در جعبه گزینه Time یکی از گزینه های 6 ساعت، 24 ساعت یا 1 هفته را انتخاب کنید تا میزان مصرف باتری برای آن دوره زمانی در لیست مصرف ظاهر شود (تصویر زیر را ببینید).4- از جعبه گزینه Showing گزینه Apps with usage، All apps یا Always allowed apps را برای اپلیکیشن هایی که می خواهید در لیست باشد، انتخاب کنید (همانند تصویر زیر).

5- حالا روی برنامه مورد نظر خود کلیک کنید تا تنظیمات باتری آن را ست کنید (تصویر زیر را ببینید).

می توان در ویندوز 10 مدیریت مصرف باتری توسط ویندوز را فعال یا غیر فعال کرد. برای فعال یا غیرفعال کردن میزان مصرف باتری لپ تاپ توسط هر یک از برنامه های ویندوز 10، مراحل زیر را انجام دهید: 1- اپلیکیشن Settings ویندوز 10 را باز کنید و روی آیکون System کلیک کنید 2- در ستون سمت چپ روی لینک Battery کلیک کنید و سپس در ستون سمت راست در بخش Overview روی لینک Battery usage by app کلیک کنید (تصویر زیر) 3- در پنجره جدید، در جعبه گزینه Time یکی از گزینه های 6 ساعت، 24 ساعت یا 1 هفته را انتخاب کنید تا میزان مصرف باتری برای آن دوره زمانی در لیست مصرف ظاهر شود (تصویر زیر را ببینید). 5- حالا روی برنامه مورد نظر خود کلیک کنید تا تنظیمات باتری آن را ست کنید (تصویر زیر را ببینید).

6- برای فعال کردن مدیریت مصرف مرحله 7 و برای غیرفعال کردن مدیریت مصرف مرحله 8 زیر را انجام دهید:

7- فعال کردن مدیریت مصرف باتری توسط ویندوز

الف) روی برنامه مورد نظر خود کلیک کنید.

ب) گزینه Let Windows decide when this app can run in the background در زیر نام برنامه ظاهر می شود.

ج) این گزینه را تیک زده و به مرحله 9 بروید (همانند تصویر زیر)

6- برای فعال کردن مدیریت مصرف مرحله 7 و برای غیرفعال کردن مدیریت مصرف مرحله 8 زیر را انجام دهید: 7- فعال کردن مدیریت مصرف باتری توسط ویندوز الف) روی برنامه مورد نظر خود کلیک کنید. ب) گزینه Let Windows decide when this app can run in the background در زیر نام برنامه ظاهر می شود. ج) این گزینه را تیک زده و به مرحله 9 بروید (همانند تصویر زیر)

8- غیرفعال کردن مدیریت مصرف باتری برنامه توسط ویندوز 10

الف) روی برنامه مورد نظر خود کلیک کنید.

ب) گزینه Let Windows decide when this app can run in the background در زیر نام برنامه ظاهر می شود.

ج) تیک این گزینه را بردارید و به مرحله 9 بروید (همانند تصویر زیر)

د) اگر گزینه UWP apps وجود داشت، با توجه به نیاز خود تیک گزینه Allow app to run background tasks را برداشته یا تیک بزنید.

د) اگر وجود داشت، با توجه به نیاز خود تیک گزینه Reduce work app does when in background را برداشته یا تیک بزنید.

ه) حال به مرحله 9 بروید.

8- غیرفعال کردن مدیریت مصرف باتری برنامه توسط ویندوز 10 الف) روی برنامه مورد نظر خود کلیک کنید. ب) گزینه Let Windows decide when this app can run in the background در زیر نام برنامه ظاهر می شود. ج) تیک این گزینه را بردارید و به مرحله 9 بروید (همانند تصویر زیر) د) اگر گزینه UWP apps وجود داشت، با توجه به نیاز خود تیک گزینه Allow app to run background tasks را برداشته یا تیک بزنید. د) اگر وجود داشت، با توجه به نیاز خود تیک گزینه Reduce work app does when in background را برداشته یا تیک بزنید. ه) حال به مرحله 9 بروید. 9- در صورت نیاز مراحل 7 (on) یا هشت (off) راهنما را برای هر یک از برنامه های ویندوز 10 تکرار کنید. هر کدام از برنامه ها را که مایل به مدیریت مصرف باتری ان هستید را انتخاب کرده و مرحله 7 یا 8 را برای آن تکرار کنید. 10- وقتی کار تمام شد، می توانید پنجره Settings ویندوز 10 را ببندید.

9- در صورت نیاز مراحل 7 (on) یا هشت (off) راهنما را برای هر یک از برنامه های ویندوز 10 تکرار کنید. هر کدام از برنامه ها را که مایل به مدیریت مصرف باتری ان هستید را انتخاب کرده و مرحله 7 یا 8 را برای آن تکرار کنید.

10- وقتی کار تمام شد، می توانید پنجره Settings ویندوز 10 را ببندید.

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا