طریقه فعال کردن کورتانا در ویندوز 10

در این مقاله آموزش فعال کردن مجدد کورتانا در ویندوز 10 ارائه می شود. آیا می دانید کورتانا چیست؟ آیا کورتانا را غیرفعال کرده اید؟ اگر می خواهید بعد از غیرفعال کردن کورتانا آن را مجددا فعال کنید، از شیوه توصیه شده در این مقاله استفاده کنید.

طریقه فعال کردن کورتانا در ویندوز 10 -  Disable or Enable Cortana on Windows 10 در این مقاله آموزش فعال کردن مجدد کورتانا در ویندوز 10 ارائه می شود. آیا می دانید کورتانا چیست؟ آیا کورتانا را غیرفعال کرده اید؟ اگر می خواهید بعد از غیرفعال کردن کورتانا آن را مجددا فعال کنید، از شیوه توصیه شده در این مقاله استفاده کنید. Disable or Enable Cortana on Windows 10 , طریقه فعال کردن کورتانا در ویندوز 10 , فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10 , فعال سازی کورتانا , چگونه کورتانا را مجددا فعال کنیم , راه های فعال کردن کورتانا , کار کردن با کورتانا , کورتانا چیست , در این مقاله آموزش فعال کردن مجدد کورتانا در ویندوز 10 ارائه می شود. آیا می دانید کورتانا چیست؟ آیا کورتانا را غیرفعال کرده اید؟ اگر می خواهید بعد از غیرفعال کردن کورتانا آن را مجددا فعال کنید، از شیوه توصیه شده در این مقاله استفاده کنید.

فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10

گاهی به دلایل خاص لازم است که مجددا کورتانا را فعال کنیم. هرچند در نسخه ها و آپدیت های خاصی از ویندوز 10 امکان فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد، اما اگر زمان و منابع لازم را در اختیار دارید، بهتر است ویندوز را از نو نصب کنید. زیرا بهترین گزینه برای برگرداندن تمامی کارکردهای کورتانا بعد از غیرفعال کردن آن، نصب مجدد ویندوز است.

فعال سازی کورتانا

با توجه به شیوه غیرفعال سازی کورتانا در ویندوز 10، راه های مختلفی برای فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد. در ادامه بهترین روش فعال سازی مجدد کورتانا در ویندوز 10 بحث می شود:

1- دیالوگ RUN ویندوز 10 را باز کنید. راحت ترین راه برای باز کردن دیالوگ Run در ویندوز 10 استفاده از منوی دسترسی سریع ویندوز 10 می باشد. برای اینکار روی آیکون استارت ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر می شود، گزینه سوم از پایین، یعنی Run را انتخاب کنید.

فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10 - گاهی به دلایل خاص لازم است که مجددا کورتانا را فعال کنیم. هرچند در نسخه ها و آپدیت های خاصی از ویندوز 10 امکان فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد، اما اگر زمان و منابع لازم را در اختیار دارید، بهتر است ویندوز را از نو نصب کنید. زیرا بهترین گزینه برای برگرداندن تمامی کارکردهای کورتانا بعد از غیرفعال کردن آن، نصب مجدد ویندوز است. - فعال سازی کورتانا : -با توجه به شیوه غیرفعال سازی کورتانا در ویندوز 10، راه های مختلفی برای فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد. در ادامه بهترین روش فعال سازی مجدد کورتانا در ویندوز 10 بحث می شود: 1- دیالوگ RUN ویندوز 10 را باز کنید. راحت ترین راه برای باز کردن دیالوگ Run در ویندوز 10 استفاده از منوی دسترسی سریع ویندوز 10 می باشد. برای اینکار روی آیکون استارت ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر می شود، گزینه سوم از پایین، یعنی Run را انتخاب کنید.

2- در کادر متنی دیالوگ Run دستور gpedit.msc را تایپ کنید و دکمه Enter صفحه کلید یا OK دیالوگ را بزنید. این کار موج باز شدن ویرایشگر سیاست گروهی ویندوز 10 (Win 10 group policy editor) می گردد.

فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10 - گاهی به دلایل خاص لازم است که مجددا کورتانا را فعال کنیم. هرچند در نسخه ها و آپدیت های خاصی از ویندوز 10 امکان فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد، اما اگر زمان و منابع لازم را در اختیار دارید، بهتر است ویندوز را از نو نصب کنید. زیرا بهترین گزینه برای برگرداندن تمامی کارکردهای کورتانا بعد از غیرفعال کردن آن، نصب مجدد ویندوز است. - فعال سازی کورتانا : -با توجه به شیوه غیرفعال سازی کورتانا در ویندوز 10، راه های مختلفی برای فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد. در ادامه بهترین روش فعال سازی مجدد کورتانا در ویندوز 10 بحث می شود: 1- دیالوگ RUN ویندوز 10 را باز کنید. راحت ترین راه برای باز کردن دیالوگ Run در ویندوز 10 استفاده از منوی دسترسی سریع ویندوز 10 می باشد. برای اینکار روی آیکون استارت ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر می شود، گزینه سوم از پایین، یعنی Run را انتخاب کنید. 2- در کادر متنی دیالوگ Run دستور gpedit.msc را تایپ کنید و دکمه Enter صفحه کلید یا OK دیالوگ را بزنید. این کار موج باز شدن ویرایشگر سیاست گروهی ویندوز 10 (Win 10 group policy editor) می گردد.

3- در ستون سمت چپ پنجره ای که باز می شود، مسیر زیر را دنبال کنید (همانند تصویر):

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Search

فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10 - گاهی به دلایل خاص لازم است که مجددا کورتانا را فعال کنیم. هرچند در نسخه ها و آپدیت های خاصی از ویندوز 10 امکان فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد، اما اگر زمان و منابع لازم را در اختیار دارید، بهتر است ویندوز را از نو نصب کنید. زیرا بهترین گزینه برای برگرداندن تمامی کارکردهای کورتانا بعد از غیرفعال کردن آن، نصب مجدد ویندوز است. - فعال سازی کورتانا : -با توجه به شیوه غیرفعال سازی کورتانا در ویندوز 10، راه های مختلفی برای فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد. در ادامه بهترین روش فعال سازی مجدد کورتانا در ویندوز 10 بحث می شود: 1- دیالوگ RUN ویندوز 10 را باز کنید. راحت ترین راه برای باز کردن دیالوگ Run در ویندوز 10 استفاده از منوی دسترسی سریع ویندوز 10 می باشد. برای اینکار روی آیکون استارت ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر می شود، گزینه سوم از پایین، یعنی Run را انتخاب کنید. 2- در کادر متنی دیالوگ Run دستور gpedit.msc را تایپ کنید و دکمه Enter صفحه کلید یا OK دیالوگ را بزنید. این کار موج باز شدن ویرایشگر سیاست گروهی ویندوز 10 (Win 10 group policy editor) می گردد. 3- در ستون سمت چپ پنجره ای که باز می شود، مسیر زیر را دنبال کنید (همانند تصویر):

4- حال در ستون سمت راست پنجره و در بخش Setting، گزینه Allow Cortana را انتخاب کنید. روی آن کلیک راست کرده و گزینه Edit را بزنید (تصویر زیر).

فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10 - گاهی به دلایل خاص لازم است که مجددا کورتانا را فعال کنیم. هرچند در نسخه ها و آپدیت های خاصی از ویندوز 10 امکان فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد، اما اگر زمان و منابع لازم را در اختیار دارید، بهتر است ویندوز را از نو نصب کنید. زیرا بهترین گزینه برای برگرداندن تمامی کارکردهای کورتانا بعد از غیرفعال کردن آن، نصب مجدد ویندوز است. - فعال سازی کورتانا : -با توجه به شیوه غیرفعال سازی کورتانا در ویندوز 10، راه های مختلفی برای فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد. در ادامه بهترین روش فعال سازی مجدد کورتانا در ویندوز 10 بحث می شود: 1- دیالوگ RUN ویندوز 10 را باز کنید. راحت ترین راه برای باز کردن دیالوگ Run در ویندوز 10 استفاده از منوی دسترسی سریع ویندوز 10 می باشد. برای اینکار روی آیکون استارت ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر می شود، گزینه سوم از پایین، یعنی Run را انتخاب کنید. 2- در کادر متنی دیالوگ Run دستور gpedit.msc را تایپ کنید و دکمه Enter صفحه کلید یا OK دیالوگ را بزنید. این کار موج باز شدن ویرایشگر سیاست گروهی ویندوز 10 (Win 10 group policy editor) می گردد. 3- در ستون سمت چپ پنجره ای که باز می شود، مسیر زیر را دنبال کنید (همانند تصویر): 4- حال در ستون سمت راست پنجره و در بخش Setting، گزینه Allow Cortana را انتخاب کنید. روی آن کلیک راست کرده و گزینه Edit را بزنید (تصویر زیر).

5- با توجه به نیاز به فعال یا غیرفعال کردن کورتانا، گزینه مورد نظر خود را در پنجره جدیدی که باز می شود، انتخاب کنید و دکمه Apply را بزنید.

فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10 - گاهی به دلایل خاص لازم است که مجددا کورتانا را فعال کنیم. هرچند در نسخه ها و آپدیت های خاصی از ویندوز 10 امکان فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد، اما اگر زمان و منابع لازم را در اختیار دارید، بهتر است ویندوز را از نو نصب کنید. زیرا بهترین گزینه برای برگرداندن تمامی کارکردهای کورتانا بعد از غیرفعال کردن آن، نصب مجدد ویندوز است. - فعال سازی کورتانا : -با توجه به شیوه غیرفعال سازی کورتانا در ویندوز 10، راه های مختلفی برای فعال سازی مجدد کورتانا وجود دارد. در ادامه بهترین روش فعال سازی مجدد کورتانا در ویندوز 10 بحث می شود: 1- دیالوگ RUN ویندوز 10 را باز کنید. راحت ترین راه برای باز کردن دیالوگ Run در ویندوز 10 استفاده از منوی دسترسی سریع ویندوز 10 می باشد. برای اینکار روی آیکون استارت ویندوز 10 کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر می شود، گزینه سوم از پایین، یعنی Run را انتخاب کنید. 2- در کادر متنی دیالوگ Run دستور gpedit.msc را تایپ کنید و دکمه Enter صفحه کلید یا OK دیالوگ را بزنید. این کار موج باز شدن ویرایشگر سیاست گروهی ویندوز 10 (Win 10 group policy editor) می گردد. 3- در ستون سمت چپ پنجره ای که باز می شود، مسیر زیر را دنبال کنید (همانند تصویر): 4- حال در ستون سمت راست پنجره و در بخش Setting، گزینه Allow Cortana را انتخاب کنید. روی آن کلیک راست کرده و گزینه Edit را بزنید (تصویر زیر). 5- با توجه به نیاز به فعال یا غیرفعال کردن کورتانا، گزینه مورد نظر خود را در پنجره جدیدی که باز می شود، انتخاب کنید و دکمه Apply را بزنید.

این عمل موجب فعال شدن مجدد کورتانا می شود. اگر با اینکار کورتانا فعال نشد، احتمالا کلیه مجوزهای کورتانا را غیرفعال کرده اید، بنابراین بایستی اقدامات زیر را بعمل آوید:

1- در درایو نصب ویندوز، پوشه WinSxS را در مسیر زیر پیدا کرده و سپس SearchUI.exe را جستجو کنید، که غالبا در پوشه زیر قرار دارد:

C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-c..sktop.appxmain.root_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17443_none_e30806ae4932e9c3

این عمل موجب فعال شدن مجدد کورتانا می شود. اگر با اینکار کورتانا فعال نشد، احتمالا کلیه مجوزهای کورتانا را غیرفعال کرده اید، بنابراین بایستی اقدامات زیر را بعمل آوید: 1- در درایو نصب ویندوز، پوشه WinSxS را در مسیر زیر پیدا کرده و سپس SearchUI.exe را جستجو کنید، که غالبا در پوشه زیر قرار دارد: 2- بعد از پیدا کردن اپلیکیشن SearchUI.exe (دو پوشه حاوی این فایل می باشد. فایلی که سایز 7 مگابایت یا بیشتر را دارد، انتخاب کنید)، روی آن کلیک راست کرده و گزینه Properties را بزنید. سپس در دیالوگ مشخصات فایل، برگه Security و سپس دکمه Advanced را بزنید. حال آموزش مقاله شیوه غیرفعال کردن کورتانا در ویندوز 10 را از آخر به اول اجرا کنید. توجه: اگر این اقدامات موفقیت آمیز نبود و کورتانا فعال نشد، تنها گزینه باقیمانده نصب مجدد (win 10 clean install) ویندوز 10 است. Disable or Enable Cortana on Windows 10 , طریقه فعال کردن کورتانا در ویندوز 10 , فعال کردن مجدد کورتانا در ویندز 10 , فعال سازی کورتانا , چگونه کورتانا را مجددا فعال کنیم , راه های فعال کردن کورتانا , کار کردن با کورتانا , کورتانا چیست , در این مقاله آموزش فعال کردن مجدد کورتانا در ویندوز 10 ارائه می شود. آیا می دانید کورتانا چیست؟ آیا کورتانا را غیرفعال کرده اید؟ اگر می خواهید بعد از غیرفعال کردن کورتانا آن را مجددا فعال کنید، از شیوه توصیه شده در این مقاله استفاده کنید.

2- بعد از پیدا کردن اپلیکیشن SearchUI.exe (دو پوشه حاوی این فایل می باشد. فایلی که سایز 7 مگابایت یا بیشتر را دارد، انتخاب کنید)، روی آن کلیک راست کرده و گزینه Properties را بزنید. سپس در دیالوگ مشخصات فایل، برگه Security و سپس دکمه Advanced را بزنید. حال آموزش مقاله شیوه غیرفعال کردن کورتانا در ویندوز 10 را از آخر به اول اجرا کنید.

توجه: اگر این اقدامات موفقیت آمیز نبود و کورتانا فعال نشد، تنها گزینه باقیمانده نصب مجدد (win 10 clean install) ویندوز 10 است.

اگر در اجرای این راهنما به مشکل برخورد کردید و سایر سئوالات و پیشنهادات خود را در بخش سئوالات عمومی انجمن پلکسا مطرح نمایید. گروه توسعه وب پلکسا به سئوالات شما پاسخ خواهند داد.

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

وبسایت پلکسا به فروش می رسد. لطفا قیمت پیشنهادی و مشخصات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما اعلان بفرمایید. در حال حاضر بازدید روزانه سایت حدود 15000 بازدید در روز و رتبه الکسا 2000 است.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا